Ute Mark & Miljö

GDPR Policy

SEKRETESSPOLICY – UTE MARK OCH MILJÖ I ÖRBERO AB.

Uppdaterad: 2021–09–15

Denna sekretesspolicy beskriver hur Ute mark och miljö i Örebro AB (”vi”, ”oss”, ”vår”) behandlar dina personuppgifter när du ansöker om en tjänst hos oss via kontaktformulär. Med ”personuppgift” menas varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, detta i enlighet med Allmänna Dataskyddsförordningen (”GDPR”). Behandling av har också samma betydelse som i GDPR, d.v.s. en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej.

Om du använder kontaktformuläret via en tredje part hänvisar vi till deras integritetspolicy. När du väljer att använda tjänsten eller besöker vår hemsida godkänner du genom användandet/besöket vår integritetspolicy.

Insamling, lagring och behandling av personuppgifter
Vi behandlar personuppgifter i syfte att tillsätta en tjänst. Om du som sökande uppger personuppgifter till oss används de enbart för rekryteringsprocessen och för att förse dig med relevant information om tjänsten.

Besöker du vår hemsida lagrar vi information om hur du använder sidan i syfte att ge dig en bättre användarupplevelse. Personuppgifter som inte längre är nödvändiga gallras ut eller anonymiseras automatiskt efter ett år om de inte enligt lag måste sparas längre.

Transparens, rättning och korrigering m.m.
Du har rätt att begära ut dina personuppgifter vi har lagrade och/eller behandlar. Om dina personuppgifter är felaktiga har du rätt att få dem korrigerade. Du har även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter. Du har även rätt att få dina personuppgifter raderade. Vi kan även fortsätta att lagra eller behandla dina personuppgifter om detta krävs enligt lag. Om du begär ut dina personuppgifter levererar vi dem i digitalt, strukturerat och maskinläsbart format. Önskar du nyttja dina rättigheter hör du av dig till oss via kontaktuppgifterna på https://utemarkomiljo.se/kontakt

Delning av personuppgifter med tredje part
Dina personuppgifter är säkra hos oss och vi delar dem aldrig med någon tredje part utom för att leverera tjänsten. Våra underleverantörer (personuppgiftsbiträdena) får endast behandla dina personuppgifter för att leverera tjänsten. Både vi och våra underleverantörer är skyldiga att säkerställa att tillräckliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att dina personuppgifter ska vara skyddade.

Cookies
Cookies är små textfiler som placeras på din dator eller enhet när du besöker en hemsida. När du besöker vår hemsida kan vi lagra cookies på din dator. Du kan när som helst ta bort de cookies som lagrats på din dator genom att välja att radera dem i din webbläsare. Du kan även blockera cookies med webbläsaren. Observera att detta kan påverka användarupplevelsen på vår hemsida.