Välkommen till
ute mark & miljö

Vi finns alltid här, redo att sköta om och utveckla era utemiljöer.

Hållbara lösningar för utemiljöer.

Från ritning och planering till skötsel och plantering.

- Grönytor
- Hårdgjorda ytor
- Funktion
- Renhållning
- Tillsyn
- Vinterunderhåll
- Naturvård
- Plantering
- Etableringsskötsel
- Garantiskötsel
- Anläggning & service
- Den gröna tråden
- Inventering
- Åtgärdsplan
- Skötselplan
- Koncept
- Rådgivning
- Projektering
- Trädgårdsarkitektur (privatpersoner)

Våra tjänster

Vi erbjuder helhetslösningar för skötsel och utveckling av alla typer av utemiljöer. Läs mer om våra tjänster i listan nedan.

Skötsel & underhåll

Plantering & anläggning

Planering & utveckling

Rådgivning & projektering

“De håller tidsplanerna och har väldigt mycket bra idéer. Vi litar på dem fullt ut.”

–  Linda Bringestad, Asplunds Fastigheter

Se referenser

“De ser lösningar innan man hinner fundera på dem själv.

–  Robert Magnusson, Länsgården Fastigheter AB

Se referenser

“De håller tidsplanerna och har väldigt mycket bra idéer. Vi litar på dem fullt ut.”

–  Linda Bringestad, Asplunds Fastigheter

Se referenser

“De ser lösningar innan man hinner fundera på dem själv.

–  Robert Magnusson, Länsgården Fastigheter AB

Se referenser

DET VI GÖR IDAG SKA VÄXA I MÅNGA ÅR FRAMÖVER.

Vår styrka är att vi erbjuder helhetslösningar för alla årstider, som är hållbara för människa, ekonomi och miljö.

När bladen skiftar färg efter årstiderna skiftar våra arbetsuppgifter, men vi finns alltid där, redo att sköta om, underhålla och utveckla era utemiljöer.

Ni kan vara en fastighetsägare, en bostadsrättsförening, en samfällighet, en bostadsutvecklare eller representera ett företag. Er gemensamma gren är att ni alla har en utemiljö att vårda, utveckla eller skapa.

Vi jobbar utomhus året om med allt som rör utemiljöer kring fastigheter, parker och grönområden. 

Vi hoppas att du hittar det du söker, annars är du alltid hjärtligt välkommen att kontakta oss med dina frågor och förfrågningar. Vi är glada att du har hittat hit.

Jennie Landén