Ute Mark & Miljö

Om oss

TILLSAMMANS VÄXER VI HÅLLBART

Vi är ett grönt företag med mycket hjärta och stor samlad kompetens.

Vi är ett grönt företag med mycket hjärta och stor samlad kompetens.  

Verksamheten startades 2019 av mig, Jennie Landén. Jag har arbetat med trädgård, grönytor och utemiljöer i alla dess former och efter deras olika förutsättningar sedan 2005. 

Jag och mina medarbetare arbetar ständigt tillsammans med att utveckla företaget, vår organisation och våra medarbetare. Att 2021 få sätta upp ISO-certifikatet för vårt kvalitets- och miljöarbete bekräftar att vi är på rätt väg. 

Det som alltjämt möjliggör våra framsteg är våra fantastiska beställare och alla medarbetare som finns här för att utföra de praktiska uppgifterna ute och som gör ett otroligt jobb varje given säsong. 

ISO 9001 och 14001 – kvitton på vår kvalitet

Som vår beställare, likväl som vår medarbetare, kan du känna dig trygg i att vi arbetar med ett stort kvalitets- och miljöfokus enligt de högt ställda kraven inom ISO 9001 och ISO 14001. 

2020 var året då vi beslutade att inventera alla företagets processer för att säkra vårt kvalitets- och miljöarbete. I februari 2021 blev vi sedan ISO-certifierade inom Kvalitetsstandarden ISO 9001 samt Miljöstandarden ISO 14001. Två kvitton på kvaliteten och den miljöhänsyn som tas i vårt dagliga arbete. Varje dag strävar vi efter att göra vårt arbete bättre och bättre med stort engagemang, flexibilitet och visad hänsyn till de krav som ställs av bland annat myndigheter, kunder och våra medarbetare.

DET VI GÖR IDAG SKA VÄXA I MÅNGA ÅR FRAMÖVER

Vår styrka är att vi erbjuder helhetslösningar för alla årstider, som är hållbara för människa, ekonomi och miljö.

När bladen skiftar färg efter årstiderna skiftar våra arbetsuppgifter, men vi finns alltid där, redo att sköta om, underhålla och utveckla era utemiljöer.

Ni kan vara en fastighetsägare, en bostadsrättsförening, en samfällighet, en bostadsutvecklare eller representera ett företag. Er gemensamma gren är att ni alla har en utemiljö att vårda, utveckla eller skapa.

Vi jobbar utomhus året om med allt som rör utemiljöer kring fastigheter, parker och grönområden.

Vi hoppas att du hittar det du söker, annars är du alltid hjärtligt välkommen att kontakta oss med dina frågor och förfrågningar. Vi är glada att du har hittat hit.

Jennie Landén