Ute Mark & Miljö

Planering & utveckling

DEN GRÖNA TRÅDEN

Underhåll och projektering sitter ihop. Låt oss vara den gröna tråden mellan projektering, utförande och drift.

Genom att planera för anläggningens underhåll redan i ritningsfasen sparar vi jordens resurser, får en sundare ekonomi i projekten och undviker många gråa hår för driften i framtiden.

Utveckling är inte samma sak som nytt. Det kan vara så, men i våra ögon är det en del i att förvalta någonting som redan finns.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur ni får en bättre ekonomi för era utemiljöer.

INVENTERING &
BEHOVSANALYS

En utemiljös behov varierar. Därför är det en god idé att inventera vilka värden som är värda att bevara utifrån miljö och ekonomi.

Allt börjar med en behovsanalys där vi tar reda på vad ni önskar få ut av er omgivning. Efter det gör vi en inventering av aktuellt område, med fokus på era behov.

När analysen är klar är det dags för nästa steg, att se till så att behov möter verklighet. Då är det dags för åtgärd- och skötselplaner.

ÅTGÄRDSPLAN FÖR UNDERHÅLLS-
ARBETEN

När vi vet vilka behov som finns och vad vi vill uppnå med utemiljön är det lämpligt att göra en åtgärdsplan.

I planen beskrivs vilka åtgärder som är nödvändiga för att tillgodose behov och önskemål. Vi kan också hjälpa till att prioritera de olika åtgärderna för bästa samordning över tid. Hur långt en åtgärdsplan sträcker sig kan variera, vanligen rör det sig om 1–5 år, beroende på omfattning.

En flerårig åtgärdsplan tillsammans med en skötselplan gör det möjligt att budgetera för kommande år. På så vis säkerställer vi att utemiljön får de resurser som krävs för att den ska utvecklas på bästa sätt över åren och skapa mervärde för både människa och miljö.

SKÖTSELPLAN FÖR VÄXTER, MARK OCH UTRUSTNING

Den allra viktigaste av planer när det kommer till en utemiljö.

Med en skötselplan får du reda på vad som behöver göras under årets alla årstider, specifikt för just er utemiljö.

Den största behållningen med planen är att den med fördel sträcker sig över flera år och borgar för att rätt åtgärd blir utförd i rätt tid.

Genom att sköta om befintliga miljöer och följa en plan kan ni få en utveckling (förändring) av era utemiljöer där vi vårdar värden samtidigt som nya upplevelser av platsen blir möjliga. Det kallar vi för utvecklande skötsel.

KONCEPT FÖR UTEMILJÖER

Utifrån behov och önskemål tar vi fram ett koncept som underlättar driften och besluten rörande utemiljön.

Det riktar sig till den som har flera fastigheter, men också till dem som är flera ägare i en fastighet.

Syftet med konceptet är att skapa en gemensam agenda som alla berörda kan förstå.

Det ger dig som ansvarig för den yttre miljön (fastighetsägare eller brf-samordnare) verktyg att kommunicera internt och externt gällande er utemiljö.

Kontakta oss!

Har du funderingar kring planering & utveckling?

Skicka iväg ett meddelande till oss!

    “Ute mark & miljö ser lösningar innan man hinner fundera på dem själv.”

    – Robert Magnusson, Länsgården Fastigheter AB