Ute Mark & Miljö

Rådgivning & projektering

RÅDGIVNING

Vi kan bistå med rådgivning för hur ni med små medel förbättrar er utemiljö.

Plats för odling, lek eller en skön uteplats med skugga. Utifrån era behov och den funktion ni önskar för er befintliga eller helt nya utemiljö kan vi bidra med infallsvinklar och ge råd för hur det blir hållbart länge.

Rätt växt på rätt plats såklart, men vi ser det även ur ett skötselperspektiv för framtiden.

Tiden och engagemanget som kan investeras i utemiljön är faktorer för vilka lösningar som ger en hållbar och vacker utemiljö över tid.

PROJEKTERING

Vi upprättar en ritning för hela eller delar av er utemiljö.

Det kan också vara växtval, växtlistor, materialval eller utrustning.

Under ett besök hos er tar vi reda på vilka behov som finns, vilken funktion ni önskar och hur utemiljön är planerad att skötas framgent. Därefter tar vi våra idéer till ritbordet.

Vi kan bistå med projektering för såväl befintliga byggnader som nya utemiljöer i ritningsfasen. Behovet kan vara allt från sophantering till parkeringsplatser, uteplatser eller lekplatser.

Vi ger ett komplett förslag med avstamp i behov, funktion och hur det ska tas om hand framöver.

TRÄDGÅRDS-
ARKITEKTUR FÖR PRIVATPERSONER

Vi ritar en trädgård efter dina önskemål och med rätt skötselnivå.

När du vill göra om en befintlig trädgård utgår vi oftast från de värden som finns och går att bevara.

Vad du vill få ut av din trädgård och hur mycket tid du vill lägga på den ligger till grund för den ritning vi tar fram. För att säkerställa önskat slutresultat arbetar vi mycket med inspiration och bilder som hjälp.

Vi hjälper även till med trädgårdsarkitektur från grunden vid helt nya miljöer. Där kan ofta olika höjder vara en parameter att ta hänsyn till.

Kontakta oss!

Har du funderingar kring rådgivning & projektering?

Skicka iväg ett meddelande till oss!

    “Ute mark & miljö ser lösningar innan man hinner fundera på dem själv.”

    – Robert Magnusson, Länsgården Fastigheter AB