Ute Mark & Miljö

Plantering & Anläggning

PLANTERING

Vi planterar efter planteringsritningar som vi själva utformat, eller som vi har fått från dig som beställare.

Med egna växtleverantörer av hög kvalitet kan vi köpa in växterna som vi sen tar emot och kontrollerar innan plantering. Vår- och höstplantering är att föredra. Vid planteringen är vattningen jätteviktig samt att planteringsbäddarna är i gott skick. Vi skapar rätt förutsättningar så att utemiljön blir både vackrare och mer hållbar över tid.

ETABLERINGS-
SKÖTSEL

Efter planteringen råder det en etableringsperiod.

Där besiktigar vi växterna så att de mår bra och ser till att allt gror som det ska. Om det inte redan finns en färdig skötselplan kan vi ta fram en kostnadseffektiv plan och lämna pris för den framtida skötseln.

När allt görs rätt från början blir det mindre skötsel. Energin som man petar in i början har man igen i slutet, och det blir så mycket bättre.

GARANTI-
SKÖTSEL

Perioden efter etableringsfasen tar garantiskötseln vid.

Garantiskötseln sträcker sig vanligtvis från ett till två år efter planteringen, utifrån behov och beställarens önskemål. Under garantiskötseln följer vi planen som vi eller beställaren har tagit fram och ser till att växterna får bästa tänkbara start på sin nya växtplats.

Under de här åren läggs grunden för hur skötselintensiv anläggningen blir i framtiden.

Får träd och växter utvecklas på rätt sätt redan från början, från rot till krona, minimeras behovet av extra skötselåtgärder i framtiden. Till de vanligaste skötselåtgärderna hör ogräsrensning, uppbyggnadsbeskärning och vattning. 

SERVICE- &
ANLÄGGNING

Vi jobbar såväl utifrån färdiga underlag som föreslår hela planen.

Det kan röra sig om plantering av träd och växter i samband med ett finplaneringsuppdrag eller uppbyggnad av helt nya planteringsbäddar, samt anläggning av gräsmattor, uteplatser och gångstråk.

Det gröna kräver ibland sin inramning och vi monterar allt från kantsten till kantstål och smidesräcken. Frågar du oss, gör vi allt för att underlätta skötseln och då är en snygg och funktionell kant helt oslagbart. Den underlättar arbetet oavsett om du vill förhindra gräset från att växa in i planteringen, ut över grusgången, vill hålla kvar jorden i planteringsytan eller stoppa bilar från att köra på gräset.

Något som vi brinner för är utomhusvistelse. Vi arbetar varje dag i ur och skur. Vi vet att lek är viktigt för barns utveckling och med rätt lekutrustning nära till hands skapas möjlighet för hälsosam rörelse och en utmanande utomhusvistelse. Vi monterar lekutrustning, tillser att fallskydd finns och att säkerhetsföreskrifter följs.

Kontakta oss!

Har du funderingar kring plantering & anläggning?

Skicka iväg ett meddelande till oss!

    “Ute mark & miljö håller alltid tidsplanerna och har väldigt mycket bra idéer.”

    – Linda Bringestad, Asplunds Fastigheter